Sursă foto: -
Acest concurs a expirat în data de 2016-12-02. Vezi concursurile active aici.
Ai o idee care ajuta mediul? Sau un proiect de educatie profesionala? Inscrie-te in competitie si poti castiga finantare!

„Idei din Ţara lui Andrei” este un program prin care OMV Petrom încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfășoară sub forma unei competiții naționale de proiecte. 

Calendarul competiţiei

 • Perioada de înscriere: 17 octombrie – 17 noiembrie 2016, până la ora 18:00;
 • Perioada de votare: 23 noiembrie – 1 decembrie 2016, până la ora 18:00;
 • Perioada de jurizare: 23 noiembrie 2016 – 6 decembrie 2016;
 • Data anunţării câştigătorilor: 7 decembrie 2016;

Competiția „Idei din Țara lui Andrei” este destinată persoanelor fizice (indivizi), organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor de învățământ (școală profesională, universitate etc.), ca și altor instituții publice locale (primărie/consiliu local etc.) din România.

Vă puteți înscrie în competiție prin completarea online a formularului din secțiunea „Idei din Ţara lui Andrei” a site-ului www.taraluiandrei.ro în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016, până la ora 18:00.

Pentru a fi eligibili, trebuie să completați toate rubricile din formular, inclusiv să oferiți detalii despre:

 • proiectul pe care îl propuneți și nevoia care stă la baza inițiativei;
 • voi înșivă (persoana fizică aplicantă, respectiv persoana care înscrie proiectul în competiție în numele unei organizații sau instituții) și motivația  personală;
 • organizația/instituția pe care o reprezentați, respectiv – dacă este cazul – organizația gazdă și motivația pe care o are ace(a)sta;
 • organizația/ile sau instituția/ile care vă este/sunt partener/e pentru proiectul propus.

De asemenea, trebuie să încărcați o serie de materiale:

• în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o organizație nonguvernamentală ca Organizație gazdă se solicită:

 • acordul cu Organizația gazdă;
 • raportul de activitate pentru anul 2015 al Organizației gazdă;
 • statutul și actul constitutiv ale Organizației gazdă;
 • certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Organizației gazdă;
 • certificatul de înregistrare fiscală al Organizației gazdă;
 • hotărârea judecătoreasca de înființare a Organizației gazdă și alte hotărâri judecătorești de modificare a actelor constitutive ale Organizației gazdă;
 • hotărârea Consiliului director prin care se desemnează persoana care va semna contractul de sponsorizare dacă potrivit statutului Organizației gazdă atribuția referitoare la încheierea actelor juridice ale asociației/fundației este exercitată de Consiliul director, nefiind atribuită în mod expres Președintelui sau altei persoane din conducerea asociației/fundației;
 • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • CV inițiator și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

• în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o instituție de învățământ ca Instituție gazdă se solicită:

 • acordul cu Instituția gazdă;
 • acord de parteneriat (dacă este cazul) încheiat între Instituția gazdă și terțe părți, în contextul Proiectului propus; aceste acorduri trebuie semnate de reprezentantul legal al Instituției gazdă;
 • un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității precedente și/sau curente a Instituției gazdă;
 • certificatul de înregistrare fiscală pentru respectiva instituție de învățământ; pentru instituțiile de învățământ fără personalitate juridică, se solicită certificatul de înregistrare fiscală corespunzător structurii coordonatoare cu personalitate juridică cu care se va încheia contractul de sponsorizare;
 • numirea în funcție a Directorului; • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar al instituției de învățământ (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • descrierea activității sau a acțiunilor anterioare ale persoanei fizice aplicante – care să ateste un interes și/sau experiențe relevante în contextul Proiectului propus;
 • CV inițiator (persoana fizică aplicantă sau persoana de contact în legătură cu Proiectul propus, din partea organizației/instituției participante) și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

• în cazul persoanelor fizice care au încheiat un acord cu o autoritate publica locala ca Instituție gazdă se solicită:

 • acordul cu Instituția gazdă;
 • un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității precedente și/sau curente a Instituției gazdă; • certificatul de înregistrare fiscală;
 • numirea în funcție a primarului;
 • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar al instituției (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • CV inițiator (persoana fizică aplicantă sau persoana de contact în legătură cu Proiectul propus, din partea organizației/instituției participante) și informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

• în cazul organizațiilor non-guvernamentale fără scop lucrativ se solicită:

 • raportul de activitate pentru anul 2015 al Organizației;
 • statutul și actul constitutiv ale Organizației;
 • certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Organizației;
 • certificatul de înregistrare fiscala al Organizației;
 • hotărârea judecătorească de înființare a Organizației și alte hotărâri judecătorești de modificare a actelor constitutive ale Organizației;
 • hotărârea Consiliului director prin care se desemnează persoana care va semna contractul de sponsorizare daca potrivit statutului Organizației atribuția referitoare la încheierea actelor juridice ale asociatei/fundației este exercitata de Consiliul director, nefiind atribuita in mod expres președintelui sau altei persoane din conducerea asociației/fundației;
 • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

• în cazul instituțiilor de învățământ se solicită:

 • un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității precedente și/sau curente a Instituției gazdă;
 • certificatul de înregistrare fiscală pentru respectiva instituție de învățământ; pentru instituțiile de învățământ fără personalitate juridică, se solicită certificatul de înregistrare fiscală corespunzător structurii coordonatoare cu personalitate juridică cu care se va încheia contractul de sponsorizare;
 • numirea în funcție a directorului;
 • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar al instituției de învățământ (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

• în cazul autorităților administrației publice locale (primării, consilii locale etc.) și altor instituții publice se solicită: 

 • un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activității precedente și/sau curente a Instituției gazdă;
 • certificatul de înregistrare fiscală;
 • numirea în funcție a primarului;
 • un document care să ateste numărul contului bancar și numele băncii la care este deschis contul bancar al instituției (e.g. extras de cont, document emis de bancă etc.);
 • informații despre persoana de contact în legătură cu Proiectul, din partea organizației/instituției gazdă (dacă este cazul);

Pe lângă documentele solicitate mai sus la toate categoriile, se adaugă următoarele:

 • Alte documente relevante privind pregătirea Participanţilor: diplome de merit şi excelenţă, premii, apariţii în media, publicaţii etc.;
 • Detalierea bugetului de implementare a Proiectului pentru care se solicită finanţarea conform model xls publicat pe site;
 • Galerie Proiect: foto şi/sau video (în scopul demonstrării existenţei nevoii căreia i se adresează Proiectul în comunitate şi/sau paşilor deja făcuţi în direcţia implementării Proiectului). În cazul Proiectelor cu buget de până la 15.000 euro, dacă organizația/instituția reprezentată de inițiator nu deține experiență de minim 2 ani ca entitate juridică în domeniul pentru care este propus Proiectul sau s-a înființat de mai puțin de 2 ani, se solicită și CV-urile membrilor echipei de Proiect, care se vor implica direct în implementarea activităților, iar acestea vor trebui să ateste expertiza specifică și experiența persoanelor în domeniul de încadrare al Proiectului.

Atât persoanele fizice, cât și organizațiile non-guvernamentale, instituțiile publice și de învăţământ pot propune proiecte cu bugete de:

 • maxim 5.000 euro
 • maxim 15.000 euro

Valoarea totală a granturilor oferite de OMV Petrom pentru a finanța ”Idei din Țara lui Andrei” în ediția din
2016 este de 150.000 euro. Vor fi alocate 2 categorii de finanțări:

 • de până la 5.000 euro
 • de până la 15.000 euro

în limita sumei totale de 150.000 euro. Toate sumele exprimate în euro sunt calculate la un curs de schimb
valutar de 1 EUR = 4,5 RON.

Condiția pentru ambele categorii de finanțare este ca activitățile și resursele necesare implementării proiectului propus să fie estimate în mod realist, eficient și detaliate corespunzător, iar costurile trecute în buget să fie cele necesare și reale din piață.

Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma:

 • votului public, în proporție de 30%;
 • jurizării, în proporție de 70%.

Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul site-ului competiţiei www.taraluiandrei.ro în perioada 23 noiembrie - 1 decembrie 2016, până la ora 18:00. Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada 23 noiembrie – 6 decembrie 2016.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 7 decembrie 2016.

Contractarea proiectelor câștigătoare: Aplicanții ale căror proiecte sunt selectate drept câștigătoare vor confirma acceptarea finanţării printr-un contract care se va semna cu OMV Petrom. Contractul va include cererea de finanţare aprobată, cu bugetul aferent, ca și restul anexelor. Aranjamentele contractuale şi transferul fondurilor vor fi administrate de către OMV Petrom.

Notă: Participantul, respectiv beneficiarul grantului acordat prin program, se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile necesare derulării proiectului, precum și orice alt tip de cheltuieli suplimentare care vor apărea pe durata implementării proiectului, neprevăzute în bugetul inițial aprobat.

Plățile către câștigători Banii din grant vor fi transferaţi de către OMV Petrom în contul bancar al organizației/instituției aplicante sau al organizației gazdă într-o singură tranșă de finanțare, în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.