Sursă foto: -
Acest concurs a expirat în data de 2014-09-01. Vezi concursurile active aici.
Un job pentru un prieten, 1000 USD pentru tine!

Concursul „Un job pentru un prieten, 1000 USD pentru tine!” incepe la data de 6 August 2014 si se va derula pana la data de 31 august 2014, ora 23.59 (inclusiv).

Pentru a participa la concursul „Un job pentru un prieten, 1000 USD pentru tine!”, Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi: 

  • Pasul 1 Inscrierea la Concurs: Participantii vor recomanda, prin intermediul site-ului Concursului, una sau mai multe persoane vorbitoare de limba franceza sau germana la un nivel de minim B2 si cu experienta in munca de maxim 2 ani, pentru al caror profil profesional este compatibil cu posturile vacante de Generalist Resurse Umane pe care Organizatorul doreste sa le ocupe, incarcand in acest sens pe site-ul www.begreaterthan.ro CV-ul candidatului considerat de Participant compatibil. 
  • Pasul 2Selectia CV-urilor de catre Organizator: Ulterior primirii tuturor CV-urilor, Organizatorul va selecta, din randul persoanelor propuse de Participanti, in intervalul 31 august – 22 septembrie 2014, conform regulilor interne privind recrutarea personalului, si in baza optiunii sale exclusive, una sau mai multe persoane care vor fi angajate exclusiv in cadrul Accenture Managed Services SRL. O persoana este considerata angajata in momentul in care semneaza contractul individual de munca cu SC Accenture Managed Services SRL.
  • Pasul 3Desfasurarea Concursului si organizarea tragerii la sorti: La sfarsitul campaniei de recrutare, toti Participantii care au propus persoane care ulterior au fost angajate de catre Organizator vor intra automat in concurs. In situatia in care un CV va fi primit atat de la Participant cat si direct de la candidatul potential sau de la un alt Participant, se va observa ordinea cronologica a primirii CV-ului, iar Participantul va intra in concurs numai daca a trimis Organizatorului CV-ul anterior trimiterii acestuia de catre potentialul candidat sau de catre un alt Participant. In cazul in care a trimis ulterior acestui moment, Participantul respectiv va fi descalificat din concurs. Organizatorul va lua masurile necesare in vederea anuntarii pe email a Participantului de faptul ca a fost descalificat. 

Un Participant are dreptul sa participe in concurs cu unul sau mai multe CV-uri, sub conditia inregistrarii unuia si aceluiasi CV o singura data. Abaterea se sanctioneaza cu descalificarea din concurs a Participantului pentru toate inscrierile

Stabilirea castigatorilor va fi realizata prin tragere la sorti. La sfarsitul campaniei de recrutare, se va organiza tragerea la sorti pentru stabilirea celor 3 castigatori dintre acei Participanti care au parcurs Pasul 3 al Concursului. Tragerea la sorti va avea loc la data de 22 septembrie 2014, la sediul unui notar public agreat de comun acord de Organizator si partenerul acestuia, utilizand un program computerizat specializat in extragere aleatorie si se va efectua in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui avocat / notar public.

In urma tragerii la sorti, vor fi desemnati, aleatoriu, 3 Participanti, care vor primi, fiecare, un premiu in RON in valoare de 1.000 USD, la cursul de schimb stabilit de BNR pentru ziua in care va avea loc extragerea.