Sursă foto: -
Acest concurs a expirat în data de 2013-10-30. Vezi concursurile active aici.
Concurs: Castiga o masina Seat Ibiza, o masina de spalat, un frigider, un televizor100 de premii a 300 de lei, 37 de filtre de cafea, 30 de sandwich maker sau 3
Regulamentul tombolei TAIFASURI DE MILIARDE
OrganizatorTombola TAIFASURI DE MILIARDE este organizată de Taifasuri Media SRL, societate comercială, cu sediul în România, având Codul Unic de înregistrare RO 17116493, reprezentată de Nicoleta Chiran, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizator”).Participanții la tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).Regulamentul Oficial este în tocmit și va fi făcut public în revista TAIFASURI. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora în revista TAIFASURI.ParticipanţiLa tombolă poate participa orice persoană cu vârsta minimă de 14 ani. Participanții la tombolă acceptă şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament! Angajații SC Taifasuri Media SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum și angajații firmelor partenere implicate în derularea tombolei nu au dreptul să participe.Mecanismul tomboleiÎnscrierea la tombola TAIFASURI DE MILIARDE se face automat, în intervalul 23 ianuarie - 7 aprilie 2012, prin contractarea unui abonament OBLIGATORIU până la 31 decembrie 2012 la revista TAIFASURI. Cei care s-au abonat până în 23 ianuarie intră automat în concurs!PremiiPremiile constau în:
  • 2 mașini Seat Ibiza; 
  • 100 de premii a 300 de lei;
  •  o mașină de spălat; 
  • un frigider; 
  • un televizor; 
  • 37 de filtre de cafea; 
  • 30 de sandwich maker; 
  • 30 de mixere de mână.
Desemnarea câştigătorilorDesemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorți, în cadrul unei gale organizate în Săptămâna Paştelui de revista TAIFASURI și postul de televiziune OTV și difuzate la o oră de maximă audiență în emisiunea Dan Diaconescu în Direct. Lista completă a câștigătorilor va fi publicată în numerele din aprilie ale revistei TAIFASURI.Revendicarea premiilorRevendicarea premiilor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei câștigătorilor în revista TAIFASURI, telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câștigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul se anulează!Acordarea premiilorCâștigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului, pe baza buletinului de identitate sau le vor primi acasă prin curier ori Poșta Română, în maximum 90 de zile de la data revendicării.Costurile de expediere a premiului cad exclusiv în sarcina câștigătorului.Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament. În caz contrar, Organizatorul și partenerii își rezervă dreptul de a anula câștigul.Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri. Pentru premiile în bani, Organizatorul va calcula, va reține de la câștigător și va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii conform legislației în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.Pentru premiile în produse sau servicii, câștigătorul are obligația ca, anterior datei la care primește în proprietatea și posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câștigător pentru venituri în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu reținere la sursă este de 16% și se aplică asupra diferenței dintre valoarea netă în lei a obiectului și suma de 600 de lei.Dacă suma de 600 de lei este modificată în baza dispozițiilor legale în vigoare la momentul acordării premiului, se va lua în considerare suma astfel modificată. Orice alte obligaţii de natură fiscală și/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate cad și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorului.Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor.Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiilor.Dispoziţii finalePersoanele interesate să participe la tombolă sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament.Numele, prenumele și imaginea câştigătorilor vor fi aduse la cunoștința publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media, în modalităţile pe care Organizatorul le va considera necesare, fără niciun fel de compensare.Întreaga bază de date constituită prin organizarea tombolei poate fi folosită în scopuri publicitare și de marketing, participarea la concurs reprezentând acceptul dumneavoastră automat.Ne rezervăm dreptul de a elimina din concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a concursului.Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la mesajele necâștigătoare. Participarea la tombolă presupune și implică cunoașterea, însușirea și acordul deplin cu normele prezentului Regulament și a eventualelor decizii ulterioare.Ulterioarele decizii luate în cadrul tombolei vor urma obligatoriu aceleași proceduri menționate mai sus.În cazul unor circumstanţe neprevăzute (de exemplu: accentuarea dramatică a crizei financiare existente), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total campania, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util.Termenii şi condiţiile de promovare vor fi guvernate de legile din România.Pentru orice problemă de natură juridică ce ar putea apărea în decursul campaniei, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei de instanţele de drept comun din România. PARTICIPA LA CONCURS!