Sursă foto: -
Acest concurs a expirat în data de 2015-03-03. Vezi concursurile active aici.
Eroul meu de ieri si de azi!

Concursul, destinat publicului larg, se desfăşoară în perioada 14.11.2014 - 02.03.2015 şi invită participaţii să răpundă la două cerinţe, după cum urmează: 

  • realizarea unei picturi sau a unui desen cu tema „Eroul familiei mele şi trecutul ţării mele”: prin aceasta, participanţii vor evoca un înaintaş participant la unul din cele două războaie mondiale şi vor transpune artistic experienţa acestuia, aşa cum a fost ea transmisă de la o generaţie la alta, în cadrul propriei familii; pictura sau desenul va reprezenta fie imaginea eroului, fie scene din luptele la care acesta a luat parte;
  • redactarea unui eseu având ca temă „Eroul familiei mele şi prezentul ţării mele”: participanţii la concurs vor redacta un eseu, de maxim 4 pagini, în care, pornind de la un membru actual al familiei lor, vor propune exemple de conduită umană şi socială demne de urmat şi de promovat în societatea românească actuală. 

Răspunsurile vor putea fi transmise până la 02.03.2015 inclusiv, iar numele câştigătorilor vor fi postate pe site-ul O.N.C.E. în data de 20.03.2015.

Înscrierea la concurs: Participarea la concurs este validată cu condiţia ca lucrările transmise să fie însoţite de datele de identificare ale autorilor acestora. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se referă la: 

  1. Nume şi prenume.
  2. Vârstă şi ocupaţie.
  3. Adresă (necesară pentru trimiterea premiului).
  4. Număr de telefon de contact sau adresă de e-mail valide

Lucrările realizate de participanţi vor fi transmise prin poştă, pe adresa Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, Bucureşti) sau prin e-mail. Picturile sau desenele pot fi trimise si în formă electronică (scanate în format colorat, la adresa electronică once@once.ro) dar, este preferată expedierea acestora prin poştă. Participanţii se vor asigura că lucrările vor ajunge la sediul instituţiei noastre pănă în data de 02.03.2015. Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la concurs şi în consecinţă va anula participarea la acesta. 

Desfăşurarea concursului: O comisie formată din trei specialişti ai Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor va analiza eseurile şi picturile transmise de participanţi şi va selecta 10 propuneri care au obţinut cele mai bune punctaje. Contribuţia participanţilor va fi judecată în funcţie de următoarele criterii:

  • calitatea artistică a picturii (relevanţa temei, cromatică, compoziţie) – 15 puncte
  • calitatea redactării în cazul eseului (tratarea, în cadrul eseului, a unui subiect relevant pentru tema indicată în cerinţă, prezentarea logică a ideilor însoţite de argumente şi exemple convingătoare, organizarea ideilor într-un text ce urmează o structură clară, echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, capacitatea de analiză şi interpretare, coerenţă între idee şi argument, respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie) – 15 puncte.

Stabilirea câştigătorilor: Vor fi considerate valide toate scrisorile şi e-mail-urile participanţilor care au răspuns la ambele cerinţe (realizare pictură sau desen şi redactare eseu), care sunt însoţite de datele de identificare, şi care au fost primite la sediul O.N.C.E. până la data de 02.03.2015. În cazul în care, în urma evaluării de către comisia de specialişti a Oficiului, vor fi înregistraţi mai mulţi concurenţi cu punctaje egale, se va proceda la departajarea câştigătorilor prin tragere la sorţi. În scopul eliminării subiectivismului, concurenţilor care au obţinut punctaje egale şi fac subiectul departajării prin tragere la sorţi li se vor aloca câte un număr de ordine. Numerele de ordine respective vor fi stabilite respectându-se criteriul ordinii alfabetice şi vor fi colectate într-o urnă din care, în data de 20.03.2015, comisia de evaluare va extrage trei numere şi, pe baza corespondenţei numerelor respective, va stabili nominal pe cei trei câştigători ai concursului.

Premiile acordate câştigătorilor constau în cărţi cu tematică istorică iar lucrările premiate vor fi expuse într-un stand, special amenajat, în cadrul evenimentului organizat de Oficiu în preajma Zilei Eroilor, Ziua Porţilor Deschise - 2015.