Sursă foto: -
Acest concurs a expirat în data de 2013-10-30. Vezi concursurile active aici.
>Concurs: Castiga un Apple iPhone 4S!
>

REGULAMENT

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI
Organizatorul promotiei "evoTombola Brother" este Evolution Prest Systems SRL cu sediul in Bucuresti sector 3, Str Maximilian Popper, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8413/2005, cod de identificare fiscala RO17563840, reprezentata legal de dl. Patrascu Mihai - Director General.

2. DURATA
Perioada in care se va desfasura promotia "evoTombola Brother" este incepand cu data de 22.11.2011 si pana la data de 22.12.2011.

3. PARTICIPANTI
La promotia "evoTombola Brother" poate participa orice persoana fizica sau juridica, romana. Pentru a se putea califica la tragerea la sorti fiecare persoana fizica sau juridica trebuie sa achizitioneze produsul: Multifunctional Brother MFC-J6510DW . Fiecare produs cumparat inseamna un tichet la tombola (evoTicket). Mai multe tichete, mai multe sanse de castig.

Intre data 23.12.2011 si pana la data 15.01.2012 clientul va fi informat prin email de numarul de tickete pe care le detine sau se va putea informa prin contul pe care il are pe evoMAG.ro.

4. CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ca inscrierile sa fie considerate valide, persoanele fizice sau juridice inscrise trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 3 din Regulament;

5. Premiul PROMOTIEI "evoTombola Brother" este Apple iPhone 4S


6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR
Premiul promotiei " evoTombola Brother se vor acorda prin extragerea efectuata in data de 16.01.2012 si va fi predat castigatorului in termen de 15 zile. Castigatorul va fi anuntati prin telefon, sms si email.
Tragerea la sorti si acordarea premiului se va face sub directa supraveghere a un avocat ales de organizator, care va intocmi si procesul verbal de adjudecare a premiilor. Castigatorul" evoTombola Brother" vor fi anuntati pe website-ul organizatorului www.evomag.ro in cel mai scurt timp de la data efectuarii tragerii la sorti. Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti va fi anuntat personal prin adresa de e-mail sau telefonic, in maxim 3 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Daca in termen de 30 zile, castigatorul nu va raspunde la e-mail sau telefonic organizatorului, se va efectua o noua extragere iar ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.

Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta buletinul de identitate (pentru castigatori persoane fizice) sau certificatul de inregistrare al companiei, o imputernicire din partea firmei in acest scop in vederea ridicarii premiului.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiului. Fiecare premiu acordat va fi inmanat impreuna cu procesul verbal de predare - primire si actul de proprietate al premiului, in prezenta directorului general al evoMAG, unui avocat sau notar, dupa caz.

8. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferite, acestea fiind in sarcina entitatilor castigatoare.

9. REGULAMENTUL TOMBOLEI
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul http://www.evomag.ro/Pagini/evoTombola-Brother.htmlsi la sediul firmei S.C. Evolution Prest Systems S.R.L., in Bucuresti sector 3, Str Maximilian Popper, nr. 2

10. FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.
Daca intervine situatia de mai sus, sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea " evoTombola Brother ", organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1082 si 1083 din Codul Civil.
Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la " evoTombola Brother" existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.evoMAG.ro.

11. INCETAREA PROMOTIEI
Prezenta tombola poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea tombolei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la prezenta Tombola, Participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, participarea la Tombola implica acceptul expres si irevocabil al Participantilor ca datele de identificare inscrise pe taloanele de participare sa fie puse la dispozitie de catre Organizator, dupa incetarea Tombolei, partenerilor.

13. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

14. LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva. Prin participarea la aceasta promotie, prin completarea chestionarului in cadrul campaniei "evoTombola 2011" participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data extragerii, in scris, la sediul SC Evolution Prest Systems S.R.L., in Bucuresti sector 3, Str Maximilian Popper, nr. 2. In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata promotiei si va face public acest lucru.

15. ALTE REGLEMENTARI
Reclamatiile cu privire la premiul castigate efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorului.
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de genul imposibilitatea de notificarea in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16. ALTE CLAUZE
Prezentul regulament de participare / desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului din Bucuresti sector 3, Str Maximilian Popper, nr. 2, sau pe website-ul http://www.evomag.ro/Pagini/evoTombola-Brother.html
Redactat la sediul Evolution Prest Systems SRL in 3 exemplare din care un exemplar va fi depus de catre Organizator la Directia Generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice pana la data inceperii tombolei.
Organizatorul promotiei " evoTombola Brother"